معنی و ترجمه کلمه طفل به انگلیسی طفل یعنی چه

طفل

babe
baby
child
infant
peewee
pewee
tyke

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها