معنی و ترجمه کلمه طلب کننده به انگلیسی طلب کننده یعنی چه

طلب کننده

demandant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها