معنی و ترجمه کلمه طلسم را باطل کردن به انگلیسی طلسم را باطل کردن یعنی چه

طلسم را باطل کردن

dispel

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها