معنی و ترجمه کلمه طمث به انگلیسی طمث یعنی چه

طمث

menses
menstruation
period

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها