معنی و ترجمه کلمه طناب اتصال بادبان به نوک عرشه کشتى به انگلیسی طناب اتصال بادبان به نوک عرشه کشتى یعنی چه

طناب اتصال بادبان به نوک عرشه کشتى

shroud

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها