معنی و ترجمه کلمه طناب حافظ بادبان اصلى به انگلیسی طناب حافظ بادبان اصلى یعنی چه

طناب حافظ بادبان اصلى

mainsheet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها