معنی و ترجمه کلمه طناب ساخته شده از الیاف نرم و سفید مانیل به انگلیسی طناب ساخته شده از الیاف نرم و سفید مانیل یعنی چه

طناب ساخته شده از الیاف نرم و سفید مانیل

yacht rope

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها