معنی و ترجمه کلمه طناب کنار نردبان که به جاى نرده یا دستگیره به کار مى رود به انگلیسی طناب کنار نردبان که به جاى نرده یا دستگیره به کار مى رود یعنی چه

طناب کنار نردبان که به جاى نرده یا دستگیره به کار مى رود

manrope

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها