معنی و ترجمه کلمه طنازى به انگلیسی طنازى یعنی چه

طنازى

coquetry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها