معنی و ترجمه کلمه طنز گفتن به انگلیسی طنز گفتن یعنی چه

طنز گفتن

gibe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها