معنی و ترجمه کلمه طنین انداز به انگلیسی طنین انداز یعنی چه

طنین انداز

reverberative
ringer
sonorous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها