معنی و ترجمه کلمه طنین دار شبیه صداى زنگ به انگلیسی طنین دار شبیه صداى زنگ یعنی چه

طنین دار شبیه صداى زنگ

timber

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها