معنی و ترجمه کلمه طنین زنگ ایجاد کردن به انگلیسی طنین زنگ ایجاد کردن یعنی چه

طنین زنگ ایجاد کردن

jingle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها