معنی و ترجمه کلمه طنین به انگلیسی طنین یعنی چه

طنین

echo
noise
resonance
reverberation
ring
sonance
thirl
ting
tingle
tinnitus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها