معنی و ترجمه کلمه طوطى دم بلند آمریکاى جنوبى به انگلیسی طوطى دم بلند آمریکاى جنوبى یعنی چه

طوطى دم بلند آمریکاى جنوبى

macaw

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها