معنی و ترجمه کلمه طوطى وار گفتن به انگلیسی طوطى وار گفتن یعنی چه

طوطى وار گفتن

parrot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها