معنی و ترجمه کلمه طوطى وار به انگلیسی طوطى وار یعنی چه

طوطى وار

psittacine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها