معنی و ترجمه کلمه طوطى کوچک استرالیایى که از شهد گلها تغذیه مى کند به انگلیسی طوطى کوچک استرالیایى که از شهد گلها تغذیه مى کند یعنی چه

طوطى کوچک استرالیایى که از شهد گلها تغذیه مى کند

lorikeet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها