معنی و ترجمه کلمه طوفان شمال غربى به انگلیسی طوفان شمال غربى یعنی چه

طوفان شمال غربى

northwester

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها