معنی و ترجمه کلمه طوفان موسمى به انگلیسی طوفان موسمى یعنی چه

طوفان موسمى

cyclone

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها