معنی و ترجمه کلمه طوفان همراه با تگرگ به انگلیسی طوفان همراه با تگرگ یعنی چه

طوفان همراه با تگرگ

ice storm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها