معنی و ترجمه کلمه طوفان به انگلیسی طوفان یعنی چه

طوفان

cataclysm
deluge
flood
gale
hurricane
toucan

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها