معنی و ترجمه کلمه طولانى به انگلیسی طولانى یعنی چه

طولانى

agelong
great
long
longsome
prolix
protracted

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها