معنی و ترجمه کلمه طویل المدت به انگلیسی طویل المدت یعنی چه

طویل المدت

long term

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها