معنی و ترجمه کلمه طى به انگلیسی طى یعنی چه

طى

duration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها