معنی و ترجمه کلمه طیب خاطر به انگلیسی طیب خاطر یعنی چه

طیب خاطر

accord
free will

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها