معنی و ترجمه کلمه طیف بینى به انگلیسی طیف بینى یعنی چه

طیف بینى

spectroscope
spectroscopy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها