معنی و ترجمه کلمه طیف نگاره به انگلیسی طیف نگاره یعنی چه

طیف نگاره

spectrogram

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها