معنی و ترجمه کلمه طیف به انگلیسی طیف یعنی چه

طیف

spectrum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها