معنی و ترجمه کلمه ظالمانه به انگلیسی ظالمانه یعنی چه

ظالمانه

burdensome
outrageous
tyrannical
tyrannous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها