معنی و ترجمه کلمه ظالم به انگلیسی ظالم یعنی چه

ظالم

bloody-minded
cruel
despot
grim
heinous
incubus
remorseless
ruthless
unsparing
wroth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها