معنی و ترجمه کلمه ظاهراً به انگلیسی ظاهراً یعنی چه

ظاهراً

apparently
evidently
ina

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها