معنی و ترجمه کلمه ظاهرسازى به انگلیسی ظاهرسازى یعنی چه

ظاهرسازى

affectation
histrionics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها