معنی و ترجمه کلمه ظاهرى دانستن به انگلیسی ظاهرى دانستن یعنی چه

ظاهرى دانستن

exteriorize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها