معنی و ترجمه کلمه ظاهرى ساختن به انگلیسی ظاهرى ساختن یعنی چه

ظاهرى ساختن

externalize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها