معنی و ترجمه کلمه ظاهر سازى به انگلیسی ظاهر سازى یعنی چه

ظاهر سازى

simulation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها