معنی و ترجمه کلمه ظاهر و باطن یکى به انگلیسی ظاهر و باطن یکى یعنی چه

ظاهر و باطن یکى

sterling

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها