معنی و ترجمه کلمه ظاهر کننده عکس به انگلیسی ظاهر کننده عکس یعنی چه

ظاهر کننده عکس

developer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها