معنی و ترجمه کلمه ظرافت به انگلیسی ظرافت یعنی چه

ظرافت

airiness
concinnity
daintiness
delicacy
elegance
femininity
finesse
fragility
grace
mense
nicety
precision

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها