معنی و ترجمه کلمه ظرفى به انگلیسی ظرفى یعنی چه

ظرفى

adverbial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها