معنی و ترجمه کلمه ظرفیت اتمى به انگلیسی ظرفیت اتمى یعنی چه

ظرفیت اتمى

atomicity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها