معنی و ترجمه کلمه ظرفیت احساس و ادراک به انگلیسی ظرفیت احساس و ادراک یعنی چه

ظرفیت احساس و ادراک

esthesia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها