معنی و ترجمه کلمه ظرفیت القاء مغناطیسى به انگلیسی ظرفیت القاء مغناطیسى یعنی چه

ظرفیت القاء مغناطیسى

inductance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها