معنی و ترجمه کلمه ظرفیت شیمیایى به انگلیسی ظرفیت شیمیایى یعنی چه

ظرفیت شیمیایى

valence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها