معنی و ترجمه کلمه ظرفیت به انگلیسی ظرفیت یعنی چه

ظرفیت

capacity
quality
span
valence
valency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها