معنی و ترجمه کلمه ظرف آبگرم کن به انگلیسی ظرف آبگرم کن یعنی چه

ظرف آبگرم کن

water heater

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها