معنی و ترجمه کلمه ظرف آبگوشت پزى به انگلیسی ظرف آبگوشت پزى یعنی چه

ظرف آبگوشت پزى

stewpan

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها