معنی و ترجمه کلمه ظرف استوانه شکل به انگلیسی ظرف استوانه شکل یعنی چه

ظرف استوانه شکل

drum

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها