معنی و ترجمه کلمه ظرف استوانه شکل به انگلیسی ظرف استوانه شکل یعنی چه

ظرف استوانه شکل

drum


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها