معنی و ترجمه کلمه ظرف حلبى کوچک به انگلیسی ظرف حلبى کوچک یعنی چه

ظرف حلبى کوچک

canikin
cannikin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها