معنی و ترجمه کلمه ظرف سفالین به انگلیسی ظرف سفالین یعنی چه

ظرف سفالین

ceramic
claypan

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها